Եկեղեցի, պատմություն, կրթություն, մշակույթ, արվեստ, կրոն … Ձեր լուսամուտից ներս

Առաջավորաց պահքի Ա. օր

Առաջավորաց պահքի Ա. օր
Այսօր առաջարկում ենք ընթերցել.

Առաջավորաց պահք։


ՏՈՆԱՑՈՒՅՑ

Ա. օր Առաջաւորաց պահոց:

Ի չորիս աւուրսն պահոցս այսոցիկ Հարց զաղցմիսն ասա կարգաւ եւ զայլսն ամենայն ըստ կարգի պահոց։

Ի ճաշուն զերիս Ողորմեայսն միայն ասա, ապա զՀոգւոց եւ ոչ այլ ինչ, զի ընթերցմունք ոչ գոն։ Իսկ յերեկոյսն ըստ կարգի Պահոց եւ Խաղաղական, որպէս ի հասարակ աւուրս պահոց։