Եկեղեցի, պատմություն, կրթություն, մշակույթ, արվեստ, կրոն … Ձեր լուսամուտից ներս

Առանց www-ի

Մեր այցելուներին ցանկանում ենք տեղեկացնել, որ հետ այսու անհրաժեշտություն չկա ԼՈՒՍԱՄՈՒՏ այցելելուց www-ները գրել:

Ինչքան պարզ, այնքան գեղեցիկ:

Գրեք Ձեր կարծիքը։