Ա՜նց կացա՛ն…

Հովհաննես Թումանյան
---------------------

Ա՜նց կացա՛ն…

Օրերս թըռան, ա՜նց կացա՛ն.

Ախ ու վախով, դարդերով

Սիրտըս կերա՛ն, ա՜նց կացա՛ն:

1890 թ.