Author Topic: Վնասվել են հիմնական բաժինները  (Read 22416 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Ղուկաս Վահան

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 728
 • Rating: 15
 • Ղուկաս Ավետարանիչ
  • www.lusamut.net
Վնասվել են հիմնական բաժինները
« on: January 21, 2008, 01:55:33 AM »
Թանկագին այցելուներ և ֆորումի մասնակիցներ

Տեխնիկական պրոբլեմների պատճառով վնասվել են սայթի հիմնական բաժինները։
Այս պահի դրությամբ գործում են միայն Ֆորումն ու Ֆոտոալբոմը, մնացյալ բաժիններն անհասանելի են։
Այժմ դիմել ենք մասնագետների, ովքեր փորձում են հաշվարկել վնասը և ցույց տալ մեզ սայթի վերականգնման ուղիները։
Այնուամենայնիվ պետք է տեղեկացնեմ ձեզ, որ մեր ֆինանսական հնարավորություններից ելնելով չենք կարող երաշխավորել, որ առաջիկայում կվերականգնվեն սայթի հիմնական բաժինները։

Հուսով ենք կհասկանաք առկա իրավիճակը։

Լավագույն բարեմաղթանքներս բոլորիդ 13:)
––––––

Дорогие участники форума и посетители сайта.

По техническим причинам повредились основные разделы сайта. В данный момент действуют только форум и фотоальбом, а остальные разделы не доступны.
Мы обратились к соответствующим специалистам, которые попробуют показать нам пути восстановления сайта.
Но все же, привожу к Вашему сведению, что по финансовым причинам, не можем гарантировать быстрое  восстановление сайта.
Надеемся на Ваше понимание.

С наилучшими пожеланиями 13:)
« Last Edit: January 21, 2008, 09:52:38 AM by Admin »
Let's open the window of our soul and let the light enter our souls

Dhani

 • Guest
Re: Վնասվել են հիմնական բաժինները
« Reply #1 on: January 21, 2008, 09:24:48 AM »
Ցավում եմ շատ: 28:)

Չեք կարծում, որ Websoft կազմակերպությանը պետք է պատասխանատվության ենթարկել կատարվածի համար?

Offline Ղուկաս Վահան

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 728
 • Rating: 15
 • Ղուկաս Ավետարանիչ
  • www.lusamut.net
Re: Վնասվել են հիմնական բաժինները
« Reply #2 on: January 21, 2008, 09:56:29 AM »
Վեբսոֆթը պատասխանատվություն չի ունեցել սայթի ընթացիկ թերությունների համար։ Ֆինանսապես մենք չէինք էլ կարող նրանցից նման բան պահանջել։

Ամեն դեպքում այս պահին դրա մասին չեմ էլ մտածում։
Let's open the window of our soul and let the light enter our souls

Dhani

 • Guest
Re: Վնասվել են հիմնական բաժինները
« Reply #3 on: January 21, 2008, 11:50:29 AM »
Ամեն մի աշխատանք պետք է ունենա գառանտյաի սռոկ: Չանցավ մի տարի` սայթը ընկավ: Միթե նրանք պատասխան չեն կրում իրենց աշխատանքի որակի համար?

Offline Masnaget

 • Հոգևորական
 • Hero Member
 • ***
 • Posts: 969
 • Rating: 13
 • ՄԻՇՏ ՊԱՏՐԱՍՏ ԵՄ ՕԳՆԵԼՈՒ ԵՎ ԾԱՌԱՅԵԼՈՒ...
Re: Վնասվել են հիմնական բաժինները
« Reply #4 on: January 21, 2008, 12:00:16 PM »
Թանկագին այցելուներ և ֆորումի մասնակիցներ

Տեխնիկական պրոբլեմների պատճառով վնասվել են սայթի հիմնական բաժինները։
Այս պահի դրությամբ գործում են միայն Ֆորումն ու Ֆոտոալբոմը, մնացյալ բաժիններն անհասանելի են։
Այժմ դիմել ենք մասնագետների, ովքեր փորձում են հաշվարկել վնասը և ցույց տալ մեզ սայթի վերականգնման ուղիները։
Այնուամենայնիվ պետք է տեղեկացնեմ ձեզ, որ մեր ֆինանսական հնարավորություններից ելնելով չենք կարող երաշխավորել, որ առաջիկայում կվերականգնվեն սայթի հիմնական բաժինները։

Հուսով ենք կհասկանաք առկա իրավիճակը։

Լավագույն բարեմաղթանքներս բոլորիդ 13:)
––––––

Дорогие участники форума и посетители сайта.

По техническим причинам повредились основные разделы сайта. В данный момент действуют только форум и фотоальбом, а остальные разделы не доступны.
Мы обратились к соответствующим специалистам, которые попробуют показать нам пути восстановления сайта.
Но все же, привожу к Вашему сведению, что по финансовым причинам, не можем гарантировать быстрое  восстановление сайта.
Надеемся на Ваше понимание.

С наилучшими пожеланиями 13:)Inchov karox em ognel?,  yete indz aseq, te ovqer en zbaxum site-i verakangnmamb, apa yes kkaroxanam masnakcel ashxatanqnerin
:)
Shnorhakalutyun
Մի բան պատմելիս ոչ եղած բաները պակասեցրեք, ոչ էլ չեղած բաներ ավելացրեք:

Offline Masnaget

 • Հոգևորական
 • Hero Member
 • ***
 • Posts: 969
 • Rating: 13
 • ՄԻՇՏ ՊԱՏՐԱՍՏ ԵՄ ՕԳՆԵԼՈՒ ԵՎ ԾԱՌԱՅԵԼՈՒ...
Re: Վնասվել են հիմնական բաժինները
« Reply #5 on: January 21, 2008, 12:03:41 PM »
Թանկագին այցելուներ և ֆորումի մասնակիցներ

Տեխնիկական պրոբլեմների պատճառով վնասվել են սայթի հիմնական բաժինները։
Այս պահի դրությամբ գործում են միայն Ֆորումն ու Ֆոտոալբոմը, մնացյալ բաժիններն անհասանելի են։
Այժմ դիմել ենք մասնագետների, ովքեր փորձում են հաշվարկել վնասը և ցույց տալ մեզ սայթի վերականգնման ուղիները։
Այնուամենայնիվ պետք է տեղեկացնեմ ձեզ, որ մեր ֆինանսական հնարավորություններից ելնելով չենք կարող երաշխավորել, որ առաջիկայում կվերականգնվեն սայթի հիմնական բաժինները։

Հուսով ենք կհասկանաք առկա իրավիճակը։

Լավագույն բարեմաղթանքներս բոլորիդ 13:)
––––––

Дорогие участники форума и посетители сайта.

По техническим причинам повредились основные разделы сайта. В данный момент действуют только форум и фотоальбом, а остальные разделы не доступны.
Мы обратились к соответствующим специалистам, которые попробуют показать нам пути восстановления сайта.
Но все же, привожу к Вашему сведению, что по финансовым причинам, не можем гарантировать быстрое  восстановление сайта.
Надеемся на Ваше понимание.

С наилучшими пожеланиями 13:)


Ինձ թվում , թե ես մետավորապես գիտեմ, թե ինչ տիպի վիռուս է ձեզ վնասել.... բայցինձ առավել մանրամասն նկարագրություններ են պետք, որպեսզի կողմնորոշվեմ: Ում կարող եմ դիմել?
Մի բան պատմելիս ոչ եղած բաները պակասեցրեք, ոչ էլ չեղած բաներ ավելացրեք:

Dhani

 • Guest
Re: Վնասվել են հիմնական բաժինները
« Reply #6 on: January 21, 2008, 12:05:37 PM »
Ողջույն: Դուքել եք կարծում, որ սայթը պատահակն չէ փլվել?

Offline Ղուկաս Վահան

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 728
 • Rating: 15
 • Ղուկաս Ավետարանիչ
  • www.lusamut.net
Re: Վնասվել են հիմնական բաժինները
« Reply #7 on: January 21, 2008, 07:53:03 PM »
Վիրուսի հարց չէ, ինչքան ես եմ հասկանում։
Let's open the window of our soul and let the light enter our souls

Offline Sofia

 • Newbie
 • *
 • Posts: 21
 • Rating: 0
Re: Վնասվել են հիմնական բաժինները
« Reply #8 on: January 22, 2008, 09:58:46 AM »
Թանկագին այցելուներ և ֆորումի մասնակիցներ

Տեխնիկական պրոբլեմների պատճառով վնասվել են սայթի հիմնական բաժինները։
Այս պահի դրությամբ գործում են միայն Ֆորումն ու Ֆոտոալբոմը, մնացյալ բաժիններն անհասանելի են։
Այժմ դիմել ենք մասնագետների, ովքեր փորձում են հաշվարկել վնասը և ցույց տալ մեզ սայթի վերականգնման ուղիները։
Այնուամենայնիվ պետք է տեղեկացնեմ ձեզ, որ մեր ֆինանսական հնարավորություններից ելնելով չենք կարող երաշխավորել, որ առաջիկայում կվերականգնվեն սայթի հիմնական բաժինները։

Հուսով ենք կհասկանաք առկա իրավիճակը։

Լավագույն բարեմաղթանքներս բոլորիդ 13:)
––––––

Äîðîãèå ó÷àñòíèêè ôîðóìà è ïîñåòèòåëè ñàéòà.

Ïî òåõíè÷åñêèì ïðè÷èíàì ïîâðåäèëèñü îñíîâíûå ðàçäåëû ñàéòà.  äàííûé ìîìåíò äåéñòâóþò òîëüêî ôîðóì è ôîòîàëüáîì, à îñòàëüíûå ðàçäåëû íå äîñòóïíû.
Ìû îáðàòèëèñü ê ñîîòâåòñòâóþùèì ñïåöèàëèñòàì, êîòîðûå ïîïðîáóþò ïîêàçàòü íàì ïóòè âîññòàíîâëåíèÿ ñàéòà.
Íî âñå æå, ïðèâîæó ê Âàøåìó ñâåäåíèþ, ÷òî ïî ôèíàíñîâûì ïðè÷èíàì, íå ìîæåì ãàðàíòèðîâàòü áûñòðîå  âîññòàíîâëåíèå ñàéòà.
Íàäååìñÿ íà Âàøå ïîíèìàíèå.

Ñ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìè 13:)Ողջուըն,Ադմին 13:)
Կփորձենք ինչով կարող ենք օգտակար լինել: Կարծում եմ, հիմա պետք է համախմբվել, որպեսզի օգնությունը արդյունավետ լինի և Լուսամուտը շուտ վերականգնվի 21:):

Offline TILIL

 • Քավոր
 • Full Member
 • ***
 • Posts: 216
 • Rating: 2
Re: Վնասվել են հիմնական բաժինները
« Reply #9 on: January 22, 2008, 11:37:29 AM »
Ողջույն հարգելի Ադմին,իրոք ցավալի է,որ այսպիսի խնդիր է առաջացել, ես համաձայնվելով Սոֆիայի հետ կասեմ,որ մենք համախմբվենք կարող ենք օգտակար լինել, իսկ նրանք ովքեր մասնագետ են կցանկանայի բոլոր ուժերը ներդնեին: Ամեն դեպքում մենք հույսներս չպետք է կորցնենք: