Շաբաթ։ Հոկտեմբերի 19, 2019 թ․։
Սկիզբ ԱԶԳԱՊԱՏՈՒՄ ՏԷՐ ՍՈՒՐԲ ՆԵՐՍԷՍ Ա. ՊԱՐԹԵՒ (116-156)

ՏԷՐ ՍՈՒՐԲ ՆԵՐՍԷՍ Ա. ՊԱՐԹԵՒ (116-156)

Հայ Եկեղեցին Ներսէս Ա․ Պարթև կաթողիկոսի ժամանակաշրջանում։ Մաղաքիա արքեպիսկոպոս Օրմանեան, Ազգապատում։