Գրառողի մասին՝ Ղուկաս Վահան Զաքարյան

Կայք՝ http://lusamut.net/
Պրոֆիլը՝

Հետևյալ անձի գրառումները՝ Ղուկաս Վահան Զաքարյան