Եկեղեցի, պատմություն, կրթություն, մշակույթ, արվեստ, կրոն … Ձեր լուսամուտից ներս

Սույն հատկորոշիչն օգտագործած գրառումներ՝ ժամանակ

Երեք արտասովոր հյուրերը և բարի աստղը

Սուրբ Ծննդյան տոնին առնչվող բարոյախրատական պատում։

Կարդալ ավելին

ՀԱՅՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԸ (104)

ՀԱՅՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԸ – Յուսիկ կաթողիկոսի հայրապետութեան ժամանակահատուածը․

Նկատողութեան արժանի պարագայ մըն ալ Յուսիկի տրուած մանկութեան հանգամանքն է, զոր պնդելով կը կրկնէ Բուզանդ միայն, եւ կ’ըսէ յայտնապէս, թէ էր աւուրբք մանուկ, տիօք առոյգ, եւ բարձր հասակաւ, գեղով երեսաց սքանչելի եւ չքնաղ (ԲԶՆ. 30), եւ թէպէտ աւուրբք մանուկ էր, այլ զաւագութիւն ծերութեան խրատուն յինքեան ցուցանէր (ԲԶՆ. 31), եւ մահուան պարագային իսկ զայն երանելի մանուկն Յուսիկ կ’անուանէ (ԲԶՆ. 32)։

Կարդալ ավելին

Նմանություն Կայենին

Ադամ քահանա ՄԱԿԱՐՅԱՆ, «Նմանություն Կայենին»։ Կայենի և Աբելի պատմության խրատը․ Աստծուն մատուցվող ժամանակի մասին։

Կարդալ ավելին