Author Topic: Խաչի խորհուրդ. խաչակնքում։  (Read 8744 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline hovars

  • Newbie
  • *
  • Posts: 7
  • Rating: 0
Re: Խաչի խորհուրդ. խաչակնքում։
« Reply #10 on: July 05, 2011, 04:11:06 PM »
Շատ շնորհակալ եմ քաջալերման համար, Տեր Տաթև: Մի փոքր հավաքեմ "խառնաշփոթ մտքերս" - ու, հուսով եմ, մի հետաքրքիր զրույց կսկսենք, մի ուրիշ տեղ:
Իսկ հիմա, այստեղ, այնուամենայնիվ կուզենայի լսել կոնկրետ Ձեր կարծիքը Վահանի մտքի վերաբերյալ.
Արդյոք քրիստոնեաները մերժված են աշխարհի կողմից? Եվ արդյոք նեղ է քրիստոնեայի ճանապարհը?

Ես չգիտեմ, թե քրիստոնյա ասելով ինչ ես հասկանում դու՝ Սամվել , բայց իրոք քրիստոնյան և մերժված է աշխարհի կողմից, և նրա ճանապարհները նեղ են , այնպես որ դու՝ հարգելիս, ինչ որ բան շփոթել ես : Հինմավորիր քո մտքինը, և ես քեզ կբացատրեմ իմը, եթե չես հասկացել:
Իմաստությունը իր տունը շինեց ու իր յոթը սյուները կանգնեցրեց (Ած/շունչ)