Երեքշաբթի։ Նոյեմբերի 12, 2019 թ․։

Տերունի տոներ

Տերունական կամ տերունի են կոչվում այն տոները, որոնք նվիրված են Քրիստոսի կյանքի զանազան դեպքերին, ս. Աստվածածնին, ս. Խաչին և Եկեղեցուն: