Ուրբաթ։ Սեպտեմբերի 20, 2019 թ․։

Առաքյալները

Քրիստոսի 12 առաքյալների մասին