Շաբաթ։ Հոկտեմբերի 19, 2019 թ․։
Սկիզբ Սրբեր Առաքյալները

Առաքյալները

Քրիստոսի 12 առաքյալների մասին