Հինգշաբթի։ Հոկտեմբերի 17, 2019 թ․։

Մաս Ե.

«Ինչպես կարդալ Աստվածաշունչը» գրքի հինգերորդ գլուխը: