Արխիվ | Խաչ

Գարեգին Ա.

Ուխտագնացութիւն ի Տէր Զօր Խաչին մէջ չարչարանք, ամօթ տեսնող անձը կեանքի գնացքին իսկ մէջ անշարժ գերեզման մըն է (էջ 33): Ի՞նչ է խաչը ինքնին, եթէ ոչ խորհրդանիշ (symbol) մը, որ գոյութենական, իրողական փաստով կը բերէ մեզի Յիսուսանման զոհողութեան գաղափարը, իբրև կեանքի ներշնչման աղբիւր (էջ 75): —————— Նահատակութիւն քառասնից մանկանց Ճանչնալ զԱստուած՝ մէկ բառով կը նշանակէ […]

Շարունակել կարդալ
0

Հատկորոշիչներ՝

Կայքի սպասարկումը՝ ԱԲՍՏՐԱԿՏ