Արխիվ | ՀՈԳԵՄՏԱՎՈՐ

Կյանքի փորձառությամբ լեցուն, հոգեմտավոր իմաստուն խոսքերը խարհրդածության պահեր են, որոնք մեզ թույլ են տալիս խորհել արժեքների մասին, որոնցով ապրում է մեր հոգին։

Ձեր գտած հոգեմտավոր խոսքերը կարող եք տեղադրել այստեղ։

Գարեգին Ա.

Գարեգին Ա. «Ան-ժամանակը ժամանակին մէջ» Քրիստոսի ծնունդը լոկ պատմական եղելութիւն մը պէտք չէ նկատուի մեր կողմէ, անցեալին յանձնուած և այսօր յիշատակութեան միայն արժանի և կամ խրախճանքի իբր առիթ: Ոչինչ կ՚արժեն տօնախմբութեանց շքեղութիւնը, խրախճանութեան պերճութիւնը եթէ երբեք անտարբեր ու անհաղորդ կը մնանք Ծնունդի ներքին, եղափոխիչ իմաստին, եթէ երբեք ան չի տար մեր հոգիի կեանքին համար ոևէ […]

Շարունակել կարդալ
0

Հատկորոշիչներ՝

Գարեգին Ա.

Ուխտագնացութիւն ի Տէր Զօր Խաչին մէջ չարչարանք, ամօթ տեսնող անձը կեանքի գնացքին իսկ մէջ անշարժ գերեզման մըն է (էջ 33): Ի՞նչ է խաչը ինքնին, եթէ ոչ խորհրդանիշ (symbol) մը, որ գոյութենական, իրողական փաստով կը բերէ մեզի Յիսուսանման զոհողութեան գաղափարը, իբրև կեանքի ներշնչման աղբիւր (էջ 75): —————— Նահատակութիւն քառասնից մանկանց Ճանչնալ զԱստուած՝ մէկ բառով կը նշանակէ […]

Շարունակել կարդալ
0

Հատկորոշիչներ՝

Ալեքսանդր Մեն

Աղոթել, նշանակում է գտնվել այնպիսի հատուկ ներքին վիճակում, երբ մարդու հոգևոր սկիզբը մտնում է Աստծո հետ խորհրդավոր և անմիջական շփման մեջ:

Շարունակել կարդալ
0

Հատկորոշիչներ՝

Կայքի սպասարկումը՝ ԱԲՍՏՐԱԿՏ