Սուրբ Ղունկիանոս քահանա

Անտիոքի սուրբ Ղունկիանոս քահանան ապրել և գործել է Գ. դարի վերջերին և Դ. դարի սկզբներին: Ծնողների մահից հետո իր հայրենական ողջ ունեցվածքը բաժանում է աղքատներին և ամբողջովին նվիրվում Ս. Գրքի ուսումնասիրությանը: Կարծվում է, որ այսօրվա գործածական Նոր Կտակարանը Ղունկիանոս...

Սուրբ Բասիլիսկոս քահանա

Սուրբ Բասիլիսկոս քահանան նահատակվել է 362 թ. Հուլիանոս Ուրացող կայսեր կողմից: Բասիլիկոսը մեղադրում է կայսերը՝ Քրիստոսին ուրանալու համար: Վերջինս հրամայում է ամեն օր նահատակի կաշվից կտրել յոթ կտոր: Բազում բզկտումներից հետո ծերունի սրբի մարմինը խողխողում են շիկացած...

Սուրբ Թեոդիտոն քահանա

Թեոդիտոն քահանան († 303) Անտիոքի մեծ եկեղեցու ավագերեցն էր, որ ապրում էր Հուլիանոս Ուրացող կայսեր ժամանակաշրջանում: Վերջինիս եղբորորդին՝ Հուլիանոս Կոմսը, որ կայսրության Արևելյան նահանգների կառավարիչն էր, հրաման է արձակում աքսորելու բոլոր եկեղեցականներին` եկեղեցիների...