ՎԱՆՔԵՐ ԵՒ ԴՊՐՈՑՆԵՐ (123)

ՎԱՆՔԵՐ ԵՒ ԴՊՐՈՑՆԵՐ — Ներսէս Մեծ կաթողիկոսը վանքերի և դպրոցների հիմնադիր։

Երկրորդ կէտը, որուն մտադրութիւն դարձուց Ներսէս, եկեղեցականները եղան, եւ յայտկապէս վանական կոչում ունեցողներ, եւ վիճակներու եպիսկոպոսներ, որք քաղաքներու մէջ եւ ընտանիքներու մօտ սկսած էին ապրիլ ազատ կեանքով։