Սուրբ Պեղիգեա Տարսոնացի

Սբ Պեղիգեա Տարսոնացին († 290) մեծահարուստ և ազնվական ընտանիքի զավակ է, Դիոկղետիանոս կայսեր ժամանակակիցը: Մկրտվում է և իր թանկարժեք զգեստները վաճառելով՝ բաժանում աղքատներին և կարիքավորներին: Նա մերժում է դառնալ Դիոկղետիանոս կայսեր որդեգրի կինը: Պեղիգեան իբրև քրիստոնյա...