Հայոց պատմությունը նոյեմբերի 8-ին

1830 թվականի նոյեմբերի 8-ին Նոր Նախիջևան քաղաքում ծնվեց Ռաֆայել Պատկանյանը (վախճ.` 1892 թ.): 1851 թվականի նոյեմբերի 8-ին Թիֆլիսում բացվեց ճարտարապետ Գաբրիել Թամամշյանի հայոց թատրոնը, որը գործեց մինչև 1874 թ. հոկտեմբերը: 1877 թվականի նոյեմբերի 8-ին Թիֆլիսում բացվեց...

Հայոց պատմությունը նոյեմբերի 2-ին

1829 թվականի նոյեմբերի 2-ին Նոր Նախիջևան քաղաքում ծնվեց Միքայել Նալբանդյանը (վախճ.` 1866 թ.): 1924 թվականի նոյեմբերի 2-ին հրապարակվում է Երքաղխորհրդի որոշումը Ա. Թամանյանի կազմած Երևանի նոր հատակագիծը հաստատելու...

Հայոց պատմությունը սեպտեմբերի 12-ին

1801 թվականի սեպտեմբերի 12-ին Ալեքսանդր I ցարի մանիֆեստով Արևելյան Վրաստանը միացվում է Ռուսաստանին: Վրաստանի հետ Ռուսաստանին են միացվում Լոռի, Փամբակ, Ղազախ, Բորչալու գավառները: 1828 թվականի սեպտեմբերի 12-ին ռուսական զորքերը և հայկական աշխարհազորը գրավում են...