Հայոց պատմությունը հոկտեմբերի 17-ին

Հայոց պատմությունը հոկտեմբերի 17-ին

1895 թվականի հոկտեմբերի 17-ին ցարական կառավարությունը ձերբակալեց Ղ. Աղայանին և Ալ. Շիրվանզադեին: 1957 թվականի հոկտեմբերի 17-ին Երևանում մահացավ գրող Ավետիք Իսահակյանը (ծննդ.` 1875 թ.):

Կարդալ ավելին

Հայոց պատմությունը հոկտեմբերի 15-ին

Հայոց պատմությունը հոկտեմբերի 15-ին

1809 թվականի հոկտեմբերի 15-ին Քանաքեռում ծնվեց հայ մեծ գրող Խաչատուր Աբովյանը: Անհետացավ 1848 թ. ապրիլի 2-ին:

Կարդալ ավելին

Հայոց պատմությունը հոկտեմբերի 14-ին

Հայոց պատմությունը հոկտեմբերի 14-ին

1280 թվականի հոկտեմբերի 14-ին հիմնադրվել է Գլաձորի համալսարանը: 1834 թվականի հոկտեմբերի 14-ին Կ. Պոլսում ծնվեց հրապարակախոս, հասարակական-քաղաքական գործիչ Գրիգոր Օտյանը (վախճ.` 1887 թ., Փարիզում): 1903 թվականի հոկտեմբերի 14-ին հնչակյանները մահափորձ կազմակերպեցին Գալիցինի դեմ:

Կարդալ ավելին

Հայոց պատմությունը հոկտեմբերի 13-ին

Հայոց պատմությունը հոկտեմբերի 13-ին

1829 թվականի հոկտեմբերի 13-ին Կեսարիայի կառավարիչ Քեոսե փաշան հարձակվում է Զեյթունի վրա, սակայն պարտվում և ետ է շպրտվում: 1992 թվականի հոկտեմբերի 13-ին Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության կառավարությունների համատեղ ջանքերով ստեղծվեց Արցախի պետական համալսարանը:

Կարդալ ավելին

Հայոց պատմությունը հոկտեմբերի 12-ին

Հայոց պատմությունը հոկտեմբերի 12-ին

1812 թվականի հոկտեմբերի 12-ին Ղարաբաղի Գյուլիստան ամրոցում ստորագրվում է ռուս-պարսկական հաշտության պայմանագիրը, որի համաձայն Պարսկաստանը ճանաչում է Ղարաբաղի, Գյանջայի, Շաքիի, Շիրվանի, Բաքվի, Դերբենդի, Ղուբայի, Թալիշի խանությունների, Լոռու, Փամբակի, Շամշադինի, Զանգեզուրի և Շորագյալի գավառների միացումը Ռուսաստանին: 1895 թվականի հոկտեմբերի 12-ին Զեյթունում ապստամբություն բռնկվեց: 1961 թվականի հոկտեմբերի 12-ին ՀԽՍՀ

Կարդալ ավելին