Հայոց պատմությունը հոկտեմբերի 14-ին

1280 թվականի հոկտեմբերի 14-ին հիմնադրվել է Գլաձորի համալսարանը: 1834 թվականի հոկտեմբերի 14-ին Կ. Պոլսում ծնվեց հրապարակախոս, հասարակական-քաղաքական գործիչ Գրիգոր Օտյանը (վախճ.` 1887 թ., Փարիզում): 1903 թվականի հոկտեմբերի 14-ին հնչակյանները մահափորձ կազմակերպեցին...

Հայոց պատմությունը հոկտեմբերի 13-ին

1829 թվականի հոկտեմբերի 13-ին Կեսարիայի կառավարիչ Քեոսե փաշան հարձակվում է Զեյթունի վրա, սակայն պարտվում և ետ է շպրտվում: 1992 թվականի հոկտեմբերի 13-ին Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության կառավարությունների համատեղ ջանքերով ստեղծվեց Արցախի պետական...

Հայոց պատմությունը հոկտեմբերի 12-ին

1812 թվականի հոկտեմբերի 12-ին Ղարաբաղի Գյուլիստան ամրոցում ստորագրվում է ռուս-պարսկական հաշտության պայմանագիրը, որի համաձայն Պարսկաստանը ճանաչում է Ղարաբաղի, Գյանջայի, Շաքիի, Շիրվանի, Բաքվի, Դերբենդի, Ղուբայի, Թալիշի խանությունների, Լոռու, Փամբակի, Շամշադինի,...