ՄՈՒՏՔ

ՇՆՈՐՀՔ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ԳԱԼՈՒՍՏՅԱՆ   ԳՈՒՆԱԳԵՂ ԿԻՐԱԿԻՆԵՐ ԵՒ ՀՈԳԵԳԱԼՈՒՍՏ   ՄՈՒՏՔ     «Գունագեղ Կիրակիներ»–ը Յինանց Կիրակիներն են: Այդպէս ուզեզինք կոչել Ս. Զատկին յաջորդող վեց Կիրակիները, նախ անոր համար, որ տարուան ամէնէն գունալից եղանակին – գարնան – կը...