Ճգնավորության անհրաժեշտությունը

Ադամ քահանա Մակարյան ——————————————————- Արդի ժամանակներում, երբ աշխարհայնությունը և բարքերի թուլությունն ամենուրեք տիրապետող են դարձել, մարդիկ արհամարհանքով են նայում ճգնավորությանը։ Բայց պետք է գիտենալ, որ սա իր ժամանակի ամենից տրամաբանական հոգևոր ուղին էր և բարոյապես ու ֆիզիկապես ամենից առողջ կենսակերպը։ Փաստելու համար մի ակնարկ նետենք այն ժամանակների

Կարդալ ավելին