Սուրբ Հովհաննես Առաքյալ

Հովհաննեսը կամ Տիրոջ սիրելի առաքյալը Հիսուսի 12 աշակերտներից է, Աստվածաշնչի չորրորդ Ավետարանի, երեք ընդհանրական նամակների և «Հայտնության» գրքի հեղինակն է: Նա սկզբում աշակերտել է Հովհաննես Մկրտչին: Հիսուսի կողմից արժանացել է «սիրելի աշակերտ» տիտղոսին: Հիսուս այնքան էր...

Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ

Հովհաննես Մկրտիչն Ավետարանների մեջ Հիսուս Քրիստոսից հետո մեծագույն անձն ու գլխավոր գործիչն է, Աստծո թագավորության, այսինքն՝ Քրիստոսի Եկեղեցու դարաշրջանի պաշտոնապես բացողը: Լինելով խոստումի զավակ և ծնվելով հրաշալի պայմաններում՝ Հովհաննեսն իր պատանեկությունն ու...