Ս. Հոգիին անհրաժեշտութիւնը մեր օրերուն

ԾԱՆՕԹՈՒԹԻՒՆ – Դժուար չէ նկատել, որ մենք Հոգեգալուստի վերաբերեալ այս յօդուածաշարքին մէջ չմտանք աստուածաբանական հարցերուն մէջ երկու գլխաւոր պատճառներով. նախ աստուածաբանական հարցերը գլխաւոր պատճառներէն եղած են եկեղեցիներու բաժանման. Վասնզի իւրաքանչիւր եկեղեցի շեշտած է այսպէս կոչուած աստուածաբանական ՏԱՐԲԵՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ միւսներէն, փոխանակ մատնանշելու նոյնութիւնները եւ նմանութիւնները, որոնք անբաղ-դատելիօրէն աւելի շատ

Կարդալ ավելին