Սուրբ հիպիրիքյան վկաներ

Սուրբ Հիպիրիքյանները 7 վկաներ էին Փոքր Հայքի Սամոսատ քաղաքից, Մաքսիմինոս Դաժ կայսեր օրոք, Գ-Դ դդ.: Իրենց քաղաքի կուռքերի պատվին կազմակերպված տոնակատարության ընթացքում նրանք իրենց տանը աղոթում էին: Այդ ժամանակ նրանց են այցելում իրենց հեթանոս 5 բարեկամները, որոնք...