Հայոց պատմությունը հունիսի 13-ին

Հայոց պատմությունը հունիսի 13-ին

1921 թվականի հունիսի 13-ին Հայաստանում ստեղծվում են առաջին սովխոզները: 1992 թվականի հունիսի 13-ին բռնազավթվեց ու հայաթափվեց Արցախի պատմական Գյուլիստան գավառը` Շահումյանը:

Կարդալ ավելին

Հայոց պատմությունը հունիսի 10-ին

Հայոց պատմությունը հունիսի 10-ին

1804 թվականի հունիսի 10-ին ռուսական զորքերը Գյումրու մերձակայքում պարտության են մատնում Աբաս Միրզայի զորքերին և Կարս քշվող հայերին ազատելով բնակեցնում են Փամբակում ու Թիֆլիսում: 1858 թվականի հունիսի 10-ին Պարսկաստանի Շիրազ քաղաքում վախճանվեց գրող Մեսրոպ Թաղիադյանը (ծնվ. 1803 թվանանին, Ձորագյուղում, Երևանի գավառ): 1906 թվականի հունիսի 10-ին Թիֆլիսում ստեղծվեց «Կովկասի հայոց դպրոցների

Կարդալ ավելին

Հայոց պատմությունը մայիսի 14-ին

Հայոց պատմությունը մայիսի 14-ին

1805 թվականի մայիսի 14-ին Քյուրակ-չայ գետի ափին կնքվում է պայմանագիր, որի համաձայն Ղարաբաղը միացվում է Ռուսաստանին: 1812 թվականի մայիսի 14-ին Թիֆլիսում ծնվեց «Հյուսիսափայլ» ամսագրի հիմնադիր, անվանի հրապարակախոս և լուսավորիչ Ստեփանոս Նազարյանը:

Կարդալ ավելին

Հայոց պատմությունը մայիսի 11-ին

Հայոց պատմությունը մայիսի 11-ին

1895 թվականի մայիսի 11-ին Կ. Պոլսում Անգլիայի, Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի դեսպանները Օսմանյան Թուրքիայի կառավարությանը ներկայացրեցին հայկական վեց վիլայեթներում բարենորոգումներ անցկացնելու ծրագիրը: Նույն օրը, երկրում ծավալվող ընդհանուր զայրույթը կասեցնեկու համար Աբդուլ Համիդ երկրորդը հայտարարեց բարենորոգումների ծրագրի մասին, որը ստորագրել էր հոկտեմբերի 18-ին: Այդ ծրագիրը երբեք չիրագործվեց: 1917 թվականի մայիսի

Կարդալ ավելին