Սուրբ Թեոդիտոն Գաղատացին, Թալիլա բժիշկը և Անկյուրայում նահատակված 7 կույսերը

Սուրբ Թեոդիտոն Գաղատացին Դիոկղետիանոս կայսեր հալածանքների զոհերից է։ Լինելով գինեվաճառ, պակաս կասկածելի է թվում հալածիչներին, որի շնորհիվ կարողանում է ամեն կերպ օգնության հասնել հալածյալ քրիստոնյաներին. գինի է մատակարարում Սբ Խորհրդի համար, հողին է հանձնում...

Սուրբ Թեոդիտոն քահանա

Թեոդիտոն քահանան († 303) Անտիոքի մեծ եկեղեցու ավագերեցն էր, որ ապրում էր Հուլիանոս Ուրացող կայսեր ժամանակաշրջանում: Վերջինիս եղբորորդին՝ Հուլիանոս Կոմսը, որ կայսրության Արևելյան նահանգների կառավարիչն էր, հրաման է արձակում աքսորելու բոլոր եկեղեցականներին` եկեղեցիների...