Սուրբ Թեկղ

Սուրբ Թեկղը (Ա. դար) ծնունդով Իկոնիայից է և շատերին քրիստոնեական հավատի բերելու համար կոչվել է «առաքելահավասար»: Նա 18 տարեկան հասակում, լսելով սբ Պողոս առաքյալի քարոզությունը, դարձի է գալիս և որոշում չամուսնանալ` իր ողջ կյանքը նվիրաբերելով Քրիստոսի խոսքի...