Եկեղեցի, պատմություն, կրթություն, մշակույթ, արվեստ, կրոն … Ձեր լուսամուտից ներս

Սույն հատկորոշիչն օգտագործած գրառումներ՝ ընկերային

Ընկերային նոր շարժումը

Ա – ԸՆԿԵՐԱՅԻՆ ՆՈՐ ՇԱՐԺՈՒՄԸ – Հոգեգալուստը նոր սկիզբ մըն է: Տիեզերքի ստեղծագործութեան, եւ աշխարհի վրայ կեանքի երեւումին չափ կարեւոր սկիզբ մը: Քրիստոսի Ծնունդով իրագործուած փրկութեան տեսանելի արտայայտութիւնն է: Աշխարհի արկածալից պատմութեան ամբողջ ընթացքին չէ եղած դէպք մը որ օժտուած ըլլայ այնքան հարուստ կարելիութիւններով որքան եղաւ Հոգեգալուստը:

Կարդալ ավելին