Շավիղ Ե.

Շավիղ Ե. Հարց. Այդ միջոցին ի՞նչ եղավ Հիսուս: Պատասխան. Հիսուսն Ինքն էլ մկրտվեց սուրբ Կարապետի կողմից, ինչպես որ գրում է Մատթեոս ավետարանիչը. «Եվ երբ Հիսուս մկրտվեց, իսկույն ջրից դուրս ելավ» (Մատթեոս Գ 16): Հարց. Ինչո՞ւ է Հիսուսի համար ասում, թե ջրից շուտ դուրս եկավ:...

Շավիղ Դ.

Շավիղ Դ. Հարց. Հիսուս երեսուն տարեկանից հետո ի՞նչ արեց: Պատասխան. Երբ Հիսուս երեսուն տարեկան եղավ, Իր հրեշտակը եկավ: Հարց. Այդ հրեշտակ ասածդ ո՞վ է: Պատասխան. Հովհաննես Մկրտիչն է, ում մենք սուրբ Կարապետ ենք ասում: Հարց. Սուրբ Կարապետը որտե՞ղ էր և որտեղի՞ց եկավ:...

Շավիղ Գ.

Շավիղ Գ. Հարց. Հետո Հիսուսին ո՞ւր տարան և ի՞նչ արեցին: Պատասխան. Հրեշտակը երևաց Հովսեփին տեսիլքի մեջ և ասաց. «Վերցրո՛ւ տղային ու Նրա մորը, փախի՛ր Եգիպտոս ու այնտեղ մնա՛, մինչև որ ես քեզ կասեմ. որովհետև Հերովդեսը տղային է փնտրում սպանելու համար»: Հովսեփը գիշերը վեր...

Շավիղ Բ.

Շավիղ Բ. Հարց. Հետո ի՞նչ եղավ Հիսուսի հետ: Պատասխան. Երբ քառասունքը լրացավ, հայրը և մայրը Հիսուսին տաճար բերեցին: Հարց. Եղբա՛յր, շփոթեցրիր միտքս. Հիսուսը հայր ունի՞: Պատասխան. Թող չշփոթվի միտքդ, Հիսուս երկրի վրա մարմնավոր հայր չունի, Հիսուսի Հայրը երկնքում է: Հարց....