Երանիներ

Եփրեմ Խուրի Ասորի ———————————————— 1. Երանի նրան, ով չի սիրում և մերժում է աշխարհիկ կյանքը, և ով զօր ու գիշեր խորհում է Աստծո մասին։ 2. Երանի նրան, ով ատում է հոգեկործան մեղքը, խորշում նրանից և սիրում միակ բարի և մարդասեր Աստծուն։ 3. Երանի նրան, ով երկրի վրա

Կարդալ ավելին