Երանիներ

Եփրեմ Խուրի Ասորի ———————————————– 1. Երանի նրան, ով չի սիրում և մերժում է աշխարհիկ կյանքը, և ով զօր ու գիշեր խորհում է Աստծո մասին։ 2. Երանի նրան, ով ատում է հոգեկործան...