Սուրբ Բասոսը, Եվսեբիոսը, Եվտիքեսը և Բասիլիդեսը

Սուրբ Բասոսը, Եվսեբիոսը, Եվտիքեսը և Բասիլիդեսը նահատակվել են Նիկոմիդիայում Դիոկղետիանոսի հալածանքների ժամանակ: Սրանք այն չորս զինվորներն էին, ովքեր պահպանում էին Թեոպոմպոս եպիսկոպոսին: Բայց տեսնելով նրա համբերությունն ու անկոտրում հավատքը՝ դարձի են գալիս և քրիստոնյա...