Եկեղեցի, պատմություն, կրթություն, մշակույթ, արվեստ, կրոն … Ձեր լուսամուտից ներս

Սույն հատկորոշիչն օգտագործած գրառումներ՝ Արշակ

ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՃՇԴՈՒԹԻՒՆ (125)

Քաղելով յառաջ բերինք այն տեսութիւնները, որք կը ծառայէին Ներսէսի մեծ կերպարանը նկարագրելու, եւ որք իրաւունք տուին զայն ՄԵԾՆ Ներսէս յորջորջմամբ պատուելու։ Այս ըսուածները կը պատկանին Ներսէսի ամբողջ կեանքին, որուն մասնաւոր գործերուն մասին դեռ չխօսեցանք, եւ խօսելէն առաջ դիտել պիտի տանք, թէ ժամանակագրական մեծ դժուարութիւններու կը հանդիպի անոնց

Կարդալ ավելին

ԱՐՇԱԿԻ ԱՄՈՒՍՆՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ (118)

ԱՐՇԱԿԻ ԱՄՈՒՍՆՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ – Արշակ թագաւորի ամուսնութիւնների մասին։

Արշակի ամուսնական վիճակին, եւ իր զանազան կիներուն վրայ այնպէս խառնակ են տրուած տեղեկութիւնները, եւ այնպէս իրարու կը հակառակին, որ պատմական շարայարութեան վերածելու համար, պէտք կ’ըլլայ ինչինչ կէտեր բոլորովին փոփոխել, եւ ուրիշ կէտեր ալ դուրս ձգել։

Կարդալ ավելին

ՈՂԻՄՊԻԱԴԱ ԹԱԳՈՒՀԻ (117)

ՈՂԻՄՊԻԱԴԱ ԹԱԳՈՒՀԻ – Ո՛չ թէ Ներսեսի երկրորդ կին, այլ Արշակի հարսնացու։

Ողիմպիադա թագուհին Հայաստան է բերուել ո՛չ թէ որպէս Ներսէս Մեծի, այն ժամանակ՝ արքայի սենեկապետի երկրորդ կին, այլ որպէս Արշակ թագաւորի հարսնացու։

Կարդալ ավելին
Page 4 of 41234