Անդրեաս Ագուլեցու նահատակությունը

Վարուժան ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ Մանկավարժ. գիտ. թեկնածու ———————————– ԱՆԴՐԵԱՍ ԱԳՈՒԼԵՑՈՒ ՆԱՀԱՏԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ     17-րդ դարի սկզբներին դեռևս շարունակվող թուրք-պարսկական ավերիչ պատերազմների հետևանքով...