Սուրբ Քրիստափորը և երկու կանայք` Կալինիկեն ու Ակյուլինեն

Քրիստափորը և երկու կանայք` Կալինիկեն ու Ակյուլինեն նահատակվել են Դեկոս կայսեր օրոք Լիկիայում: Ս. Քրիստափորը Հուլիանոս կայսեր օրոք գերի լինելով ծառայում էր հռոմեական բանակում և քրիստոնյա է դառնում ծառայության ընթացքում: Տեսնելով իր հավատակիցների անմարդկային...