Author Topic: Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց  (Read 15926 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline vahan

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 314
 • Rating: -1
Re: Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց
« Reply #20 on: April 05, 2010, 03:15:44 AM »
Քրիստոսը հարություն առավ մեռելներից,
Իր մահվամբ մահը խորտակեց,
Եվ Իր հարությամբ մեզ կյանք պարգևեց.
Նրան փառք հավիտյանս:
                                  Ամեն:
Քեզ ատողներին ատեցի, Տէ՛ր, եւ քո թշնամիների պատճառով մաշուեցի։

Offline Masnaget

 • Հոգևորական
 • Hero Member
 • ***
 • Posts: 969
 • Rating: 13
 • ՄԻՇՏ ՊԱՏՐԱՍՏ ԵՄ ՕԳՆԵԼՈՒ ԵՎ ԾԱՌԱՅԵԼՈՒ...
Re: Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց
« Reply #21 on: April 25, 2011, 01:21:44 AM »
Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց...
Մի բան պատմելիս ոչ եղած բաները պակասեցրեք, ոչ էլ չեղած բաներ ավելացրեք:

Offline Ղուկաս Վահան

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 728
 • Rating: 15
 • Ղուկաս Ավետարանիչ
  • www.lusamut.net
Re: Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց
« Reply #22 on: April 25, 2011, 09:26:51 AM »
Օրհնեալ է յարութիւնն Քրիստոսի:
Let's open the window of our soul and let the light enter our souls