Author Topic: Մաշտոց  (Read 4870 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Mariam

  • Guest
Մաշտոց
« on: January 20, 2007, 10:05:16 PM »
Մաղաքիա արք. Օրմանյան.«Ծիսական բառարան»
«Մաշտոց...Մամտոց գիրքը սովորաբար բաժանում ենք երեկ մասի: Առաջինը Հասարակ քամ Փոքր Մաշտոցն է, որը պարունակում է քահանայի կատարելիք խորհուրդներն ու արարողությունները՝ Մկրտություն, Դրոշմ, Մեռելաթաղ ու սովորական օրհնություններ: Երկրորդը Մայր Մաշտոցն է, որը պարունակում է եպիսկոպոսի կատարելիք արարողությունները՝ Ձեռնադրություն, Գավազանի հանձնում, Եկեղեցու օծում, Քահանայաթաղ և մեծ օրհնություններ: Երրորդը Հայր Մաշտոցն է, որը պարունակում է կաթողիկոսությանը պատկանող արարողությունները՝ եպիսկոպոսի ձեռնադրություն, Մեռոն-օհնեք, կաթողիկոսական օծում ու մեծամեծ օրհնություններ:
Փոքր Մաշտոցը բազմիցս տպագրված է և սովորաբար հեշտ է ձեռք բերվում, իսկ Մայր Մաշտոցը մեկ անգամ է տպագրվել, 1807ին, և հազվագյուտ է դարձել: Միայն ձեռնադրությունները առանձին տպագրվեցին Էջմիածնում ու Քահանայաթաղը Երուսաղեմում, բայց դրանք էլ հրապարակի վրա չկան: Իսկ Հայր Մաշտոցի մասերը տպագրվեցին շատ սահմանափակ թվով և պահվում են Մայր Տաճարի գանձարանի մեջ:»
Ահավասիկ, ինչ է գրում հարգարժան մեր արքեպիսկոպոսը՝ 1905 թվականին, մեր փնտրած գրքի մասին: Հավանաբար այսօր ևս շատ սահմանափակ քանակությամբ տպագրված է...

Zonara

  • Guest
Մաշտոց
« Reply #1 on: January 20, 2007, 10:30:29 PM »
Վստահաբար Հայր Մաշտոցի փոքր քանաքով է տպագրվել, բայց վստահ եմ որ կան գիտական աշխատանքներ, որոնք վերլուծում են կաթողիկոսության հարցը թէ պատմական, թէ դավանաբանական եւ թէ կանոնագիտական տեսանկյունից: Ձեռքիս տակ ունեմ ներկայում Ն. Վ. Մելիք Թանգեանի Հայոց Եկեղեցու Իրաւունքը գիրքը, որի մեջ որոշ տեղեկություններ կան, սակայն այստեղ նշված չեն աղբյուրները....

Mariam

  • Guest
Մաշտոց
« Reply #2 on: January 20, 2007, 10:35:34 PM »
Երանի, եթե ֆայլով մեր տրամադրության տակ գտնվեին այս թանկագին գրքերը և մեկնաբանությունները...
Ձեզանից շնորհակալ կլինեի, եթե ձեր ունեցած ուսումնասիրության մասին մեզ հետ կիսեիք ձեր մտածմունքներն ու եզրահանգումները:
« Last Edit: January 20, 2007, 11:00:11 PM by Mariam »