Author Topic: Պահք  (Read 22443 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Satenik

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 345
 • Rating: 8
Re: Պահք
« Reply #30 on: February 03, 2008, 05:49:52 PM »

Ե՞րբ է սկսվում Մեծ Պահքը:
Փետրվարի 3-ին Բուն Բարեկենդանն է, որի հաջորդ օրվանից` փետրվարի 4-ից կսկսվի Մեծ Պահքը:  31:)
Վաղվանի՞ց: 43:) Ես, ինչպես միշտ, էշի ականջում քնած եմ: 20:) Այսօրվա համար էլ հարիսայի ցրցամ եմ տվել: :'(
Լավ էր, հարցրեցի... Ապրի Մարիամը, թե չէ պետք է կարծեի դեռ ժամանակ ունեմ: 32:)

Offline Satenik

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 345
 • Rating: 8
Re: Պահք
« Reply #31 on: February 03, 2008, 06:06:05 PM »
Կենդանական սննդի մեջ եղած սպիտակուցները կիրք առաջացնող են: Ընդհանուր թուլացնում է կրքերի տեսակները: Եվ այդ ժամանակ արդեն տեսնում ես, թե որ կիրքն է (մեղքը) քո մեջ ավելի արտահայտված, այսինքն որ մեկն է ավելի դժվար հաղթահարելի: ՈՒ սկսում ես ինքդ քեզ ճանաչել ու ինքդ քեզնից ամաչել: 26:) 20:)
21:)  21:)  21:)
Սուրբ Հայրերն էլ այսպես են խոսում, բժշկությո ՞ւնն էլ, Սաթենիկ:  Ու հիանում եմ՝ ինչպիսի՜ սերտ հարաբերություն՝ միացություն կա մարմնի, հոգու և մտքի միջև:
Իհարկե, Մարիամ ջան: 30:) Ընդհանրապես ողջ քրիստոնեությունը՝ բազում գիտությունների հիմք է, այնտեղ, որքանով որ ես եմ հետևել ու իմ գիտելիքների սահմաններում, որևէ ձևական բան չկա:
Միսն ու կաթնամթերքն են, որ կիրք են տալիս մարդուն: Կենդանիներին էլ, ի դեպ, եթե համեմատենք խոտակերներին մսակերների հետ, դա ակնհայտ կերևա:
Հայկական ժողովրդական երգերի մեջ չեմ հանդիպել, սակայն ռուսական ժողովրդական երգերի մեջ քիչ չեն այս կարգի ուղղակի ակնարկները "եթե մսով չկերակրեմ սիրելիիս՝ նա ինչպե՞ս ինձ կսիրի": 26:)
Այո, համենայդեպս կենդանության օրոք, մարմինը, հոգին ու միտքը խիստ կապված են միմյանց:

Բոլորիս ցանկանում եմ արիությամբ, ուրախությամբ, օգտակարությամբ ու հաջող անցնել Մեծ Պահքը:  21:) 37:) 21:)

Offline MONK

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 458
 • Rating: 15
 • Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին
Re: Պահք
« Reply #32 on: February 04, 2008, 03:55:03 AM »
Վաղվանի՞ց: 43:) Ես, ինչպես միշտ, էշի ականջում քնած եմ: 20:) Այսօրվա համար էլ հարիսայի ցրցամ եմ տվել: :'(
Լավ էր, հարցրեցի... Ապրի Մարիամը, թե չէ պետք է կարծեի դեռ ժամանակ ունեմ: 32:)
Եթե այսօրվա համար է, դեռ կարող է հասցնեք, իսկ այ վաղը... 12:)
Եկեղեցին Հայկական ծննդավայրն է հոգուս... (Վ. Թեքեյան)

Offline Satenik

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 345
 • Rating: 8
Re: Պահք
« Reply #33 on: February 04, 2008, 06:57:50 AM »
 38:) Չեմ պատրաստել: Էլ իմաստ չուներ: 34:)