Author Topic: Հայ Երուսաղեմ  (Read 3989 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Petros

  • Guest
Հայ Երուսաղեմ
« on: March 31, 2006, 03:48:42 PM »
Վա՜յ, վրջերս "Երուսաղեմի Հայոց Սրբավայրերը" գիրքը ձեռքս ընկավ: Բա՜ծյուշկի 11:): Մի հատ մագաղաթ է, ոչ թե գիրք: Հա՛մ լակոնիկ տեղեկեություն է տալիս, հա՛մ էլ իլյուստրացիա է ներդրված ամեն բացատրությանը: Կարդալիս կարծես այնտեղ լինեի 3:): Երեք լեզվով կա՝ հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն: Տպագրվել է Մոսկվայում:
Հըլը տեսնեմ, որ թույլտրեն, մի երկու նկար կանցկացնեմ ես բաժնում:   
 18:)