Author Topic: Աւետարանչութիւն  (Read 3137 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Artin81

  • Newbie
  • *
  • Posts: 3
  • Rating: 0
Աւետարանչութիւն
« on: April 26, 2011, 10:40:08 PM »
Մեր եկեղեցին ինչ տեսակետ ունի  Աւետարանչութեան մասին հատուկ ուրիշ ազգերին (մատթէոս 28:19-20) :

Offline Տ. Տաթև քհն.

  • Հոգևորական
  • Sr. Member
  • ***
  • Posts: 319
  • Rating: 3
Re: Աւետարանչութիւն
« Reply #1 on: April 28, 2011, 07:35:50 AM »
եթե կարելի է, հարցը մի քիչ հստակեցրեք. նախադասության բառերը ցաքուցրիվ են եղել ու չգիտես ինչպես վերադասավորվել…
կներեք իհարկե արտահայտությանս համար