Author Topic: Եհովայի վկաներ  (Read 2470 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Ղուկաս Վահան

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 728
  • Rating: 15
  • Ղուկաս Ավետարանիչ
    • www.lusamut.net
Եհովայի վկաներ
« on: April 16, 2011, 07:44:24 AM »
Ես զարմացա, որ այս բաժնում եհովայականների մասին ոչինչ չկա գրված, բայց եթե ասելիքներ կան, գրեք:
Let's open the window of our soul and let the light enter our souls