Author Topic: Գեդեոնի հրատարակչության հետ կապված:  (Read 3065 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Edgar777

  • Newbie
  • *
  • Posts: 8
  • Rating: 0
Բարև ձեզ ես ուզում եմ իմանալ գեդեոնի հրատարակչության նոր աստվածաշունչը կարելի է կարդալ թե ոչ:
Ես գիտեմ որ ամեն ինչ Աստծո կամքով և թույլտվությամբ է լինում, ես ուզում եմ հասկանալ թե ինչպես կարելի է մեկնաբանել օրինակ, եթե ես ինչ-որ մարդկանց հետ վիճում եմ հետո իմ ընկերներին կանչում և վեճը շարունակում ենք այդ մարդկանց հետ,այս դեպքում ընկերներիս գալը Ասծտո թոյլտվությամբ է լինում թե կամքով,ընդորում եթե նրանց մեջ կան ոմանք որ կարող է հավատք էլ չունեն:Խնդրում եմ ձեզ օգնենք ինձ հասկանալ:Նախապես շնհորակալություն:

Offline Masnaget

  • Moderator
  • Hero Member
  • ***
  • Posts: 969
  • Rating: 13
  • ՄԻՇՏ ՊԱՏՐԱՍՏ ԵՄ ՕԳՆԵԼՈՒ ԵՎ ԾԱՌԱՅԵԼՈՒ...
Re: Գեդեոնի հրատարակչության հետ կապված:
« Reply #1 on: September 01, 2010, 09:04:15 AM »
Այդ հրատարակության Աստվածաշնչերը սխալ չեն, սակայն դրանք ունեն լեզվական անհարթություններ, հետևաբար հանձնարարելի չեն:
Մի բան պատմելիս ոչ եղած բաները պակասեցրեք, ոչ էլ չեղած բաներ ավելացրեք: