Author Topic: Հնարավոր է վերագտնել կորցրած հավատը  (Read 5438 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline ani

  • Support team
  • Jr. Member
  • ***
  • Posts: 92
  • Rating: 3
Re: Հնարավոր է վերագտնել կորցրած հավատը
« Reply #10 on: June 15, 2010, 12:43:05 AM »
Դուք ինձ հասկացաք:
Շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ: