Author Topic: Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ  (Read 7520 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Տ. Տաթև քհն.

 • Հոգևորական
 • Sr. Member
 • ***
 • Posts: 319
 • Rating: 3
Re: Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ
« Reply #10 on: January 13, 2011, 10:41:01 AM »
Օրհնյալ է մեր Տիրոջ Ծնունդը, սիրելի՛ լուսամուտցիներ, թող այդ օրհնաբեր Ծնունդը լինի բոլորիս սրտերում

Offline Masnaget

 • Հոգևորական
 • Hero Member
 • ***
 • Posts: 969
 • Rating: 13
 • ՄԻՇՏ ՊԱՏՐԱՍՏ ԵՄ ՕԳՆԵԼՈՒ ԵՎ ԾԱՌԱՅԵԼՈՒ...
Re: Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ
« Reply #11 on: January 07, 2012, 03:54:19 PM »
Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ
Մի բան պատմելիս ոչ եղած բաները պակասեցրեք, ոչ էլ չեղած բաներ ավելացրեք:

Offline vahan

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 314
 • Rating: -1
Re: Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ
« Reply #12 on: January 08, 2012, 12:11:05 AM »
Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ
Օրհնյալ է  Ծնունդը Քրիստոսի
Քեզ ատողներին ատեցի, Տէ՛ր, եւ քո թշնամիների պատճառով մաշուեցի։