Author Topic: ՇՆՈՐՀԱՎՈՐԵՆՔ ՀԱՍԻԿԻՆ ԾՆՆԴՅԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅ  (Read 10446 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Hasik

  • Admins board member
  • Sr. Member
  • ***
  • Posts: 348
  • Rating: 2
  • ՈՎ Է ԱՍՈՒՄ, ՈՐ ՀՐԱՇՔՆԵՐ ՉԵՆ ԼԻՆՈՒՄ???
Re: ՇՆՈՐՀԱՎՈՐԵՆՔ ՀԱՍԻԿԻՆ ԾՆՆԴՅԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹ
« Reply #10 on: January 31, 2012, 11:39:47 PM »
Շնորհակալ եմ Մասնագետ ջան: