Author Topic: Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ  (Read 7454 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Masnaget

 • Հոգևորական
 • Hero Member
 • ***
 • Posts: 969
 • Rating: 13
 • ՄԻՇՏ ՊԱՏՐԱՍՏ ԵՄ ՕԳՆԵԼՈՒ ԵՎ ԾԱՌԱՅԵԼՈՒ...
Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ
« on: January 06, 2010, 12:43:37 PM »
Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ

Սիրելի՜ լուսամուտցիներ, սրտանց շնորհավորում եմ մեր Փրկչի ծննդյան առթիվ, ցանկանում եմ, որ Նրա լույսը միշտ ներկա գտնվի ձեր բոլորի սրտերում: Աղոթում եմ ձեզ համար:

Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ
Մեզ եւ ձեզ մեծ աւետիս....
Մի բան պատմելիս ոչ եղած բաները պակասեցրեք, ոչ էլ չեղած բաներ ավելացրեք:

Offline Petros

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 63
 • Rating: 1
Re: Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ
« Reply #1 on: January 06, 2010, 03:17:20 PM »
Օրհնեալ է Յայտնությունը Քրիստոսի

Offline Ղուկաս Վահան

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 728
 • Rating: 15
 • Ղուկաս Ավետարանիչ
  • www.lusamut.net
Re: Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ
« Reply #2 on: January 07, 2010, 02:12:20 AM »
Մեզ և ձեզ մեծ աւետիս 21:) 21:) 21:)
Let's open the window of our soul and let the light enter our souls

Offline TILIL

 • Moderator
 • Full Member
 • ***
 • Posts: 216
 • Rating: 2
Re: Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ
« Reply #3 on: January 07, 2010, 07:39:47 AM »
Օրհնեալ է Յայտնությունը Քրիստոսի

Offline MONK

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 458
 • Rating: 15
 • Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին
Re: Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ
« Reply #4 on: January 07, 2010, 12:59:46 PM »
Օրհնեալ է Յայտնութիւնն Քրիստոսի
Եկեղեցին Հայկական ծննդավայրն է հոգուս... (Վ. Թեքեյան)

Offline Barmen

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 100
 • Rating: 0
 • Ես սիրում եմ... ինձ
Re: Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ
« Reply #5 on: January 08, 2010, 06:47:00 AM »
Օրհնյալ է հայտնությունը Քրիստոսի:

Offline Masnaget

 • Հոգևորական
 • Hero Member
 • ***
 • Posts: 969
 • Rating: 13
 • ՄԻՇՏ ՊԱՏՐԱՍՏ ԵՄ ՕԳՆԵԼՈՒ ԵՎ ԾԱՌԱՅԵԼՈՒ...
Re: Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ
« Reply #6 on: January 06, 2011, 09:17:43 AM »
Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ. մեզ եւ ձեզ մեծ աւետիս
Մի բան պատմելիս ոչ եղած բաները պակասեցրեք, ոչ էլ չեղած բաներ ավելացրեք:

Offline vahan

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 314
 • Rating: -1
Re: Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ
« Reply #7 on: January 06, 2011, 10:11:13 AM »
Օրհնյալ է հայտնությունը մեր Տերոջ
Քեզ ատողներին ատեցի, Տէ՛ր, եւ քո թշնամիների պատճառով մաշուեցի։

Offline TILIL

 • Moderator
 • Full Member
 • ***
 • Posts: 216
 • Rating: 2
Re: Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ
« Reply #8 on: January 07, 2011, 04:59:31 AM »
Օրհնյալ է հայտնությունը Քրիստոսի...
Թող Աստծո լույսը անմար մնա բոլորիս սրտերում...

Offline Ղուկաս Վահան

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 728
 • Rating: 15
 • Ղուկաս Ավետարանիչ
  • www.lusamut.net
Re: Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ
« Reply #9 on: January 07, 2011, 07:06:11 AM »
Մեզ և ձեզ մեծ աւետիս։
Let's open the window of our soul and let the light enter our souls