Author Topic: Հայերենից անգլերեն  (Read 4134 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Ղուկաս Վահան

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 728
 • Rating: 15
 • Ղուկաս Ավետարանիչ
  • www.lusamut.net
Հայերենից անգլերեն
« on: September 15, 2009, 03:02:10 AM »
Ինչպե՞ս կթարգմանեք անգլերեն հետևյալ բառակապակցությունը՝ «Հայկական տապանաքարեր»։
Let's open the window of our soul and let the light enter our souls

Offline ars83

 • Newbie
 • *
 • Posts: 7
 • Rating: 0
Re: Հայերենից անգլերեն
« Reply #1 on: September 15, 2009, 03:17:57 AM »
Ինչպե՞ս կթարգմանեք անգլերեն հետևյալ բառակապակցությունը՝ «Հայկական տապանաքարեր»։
Armenian tombstones

Offline Ղուկաս Վահան

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 728
 • Rating: 15
 • Ղուկաս Ավետարանիչ
  • www.lusamut.net
Re: Հայերենից անգլերեն
« Reply #2 on: September 15, 2009, 03:20:48 AM »
«Գերեզմանաքար – տապանաքար» տարբերություն չկա՞ անգլերենում։
Let's open the window of our soul and let the light enter our souls