Հինգշաբթի։ Հոկտեմբերի 17, 2019 թ․։
Սկիզբ Տերունի տոներ Աստվածամայր

Աստվածամայր

Նյութեր Աստվածամորը նվիրված տոների առնչյալ