Կիրակի։ Սեպտեմբերի 22, 2019 թ․։
Սկիզբ Սրբեր Հրեշտակապետերն ու երկնային ողջ զորքերը

Հրեշտակապետերն ու երկնային ողջ զորքերը

Հրեշտակապետերի և հրեշտակների մասին