Երեքշաբթի։ Հոկտեմբերի 15, 2019 թ․։
Սկիզբ Սրբեր Հրեշտակապետերն ու երկնային ողջ զորքերը

Հրեշտակապետերն ու երկնային ողջ զորքերը

Հրեշտակապետերի և հրեշտակների մասին