Պահքի մասին ընդհանրապես

«Եվ արդ,- ասում է ձեր Տեր Աստվածը,- դարձե՛ք Ինձ ձեր ամբողջ սրտով, ծոմապահությամբ, լալով ու կոծելով» (Հովել, Բ. 12): Միաստվածության երեք կրոններն էլ` մովսիսականությունը, քրիստոնեությունը և մահմեդականությունը, ունեն և կիրարկում են պահեցողության օրենքը: Սակայն պահքը...

Մուտք

Հայաստանյայց Եկեղեցին այնպիսի յուրահատկություններ ունի, որոնցով մյուս եկեղեցիներից ոչ թե զարտուղվում, այլ զատորոշվում է ինքնատիպ անհատականությամբ: Այդպիսի համակրելի երևույթները շատ են, որոնցից են Մեծ պահքի կիրակիներին տրված հատուկ անունները: Բոլոր մյուս եկեղեցիները...

Մեծ պահք

Պահքն Աստծուն սիրողների համար մեծ շնորհ է ու զարդ, որ մոտեցնում է Աստծուն: Հայ Եկեղեցում տարվա կեսը պահոց օրեր են: Այդ օրերին հրաժարվում ենք կենդանական կերակուրներից և մեր մարմինը սնուցում միայն բուսական սննդով: Սակայն պահքի օրերը միայն սննդամթերքի որոշ տեսակներից...

Պահք կամ դիետա

Ադամ քահանա ՄԱԿԱՐՅԱՆ ———————————- ՊԱՀՔ ԿԱՄ ԴԻԵՏԱ Եկեղեցական պահքի մեջ կենտրոնական տեղ է գրավում ոչ թե որևէ ուտելիքից, այլ առաջին հերթին վատ սովորույթներից հրաժարվելը։ Մերօրյա մարդկանց համար նշենք, որ...

Պահք և գուշակություն

Ադամ քահանա ՄԱԿԱՐՅԱՆ ———————————- ՊԱՀՔ ԵՎ ԳՈՒՇԱԿՈՒԹՈՒՆ Սուրբ Սարգսի տոնի օրվան սպասում են հատկապես դեռ չամուսնացած երիտասարդներն ու երիտասարդուհիները, որովհետև այդ օրը սովորություն է աղի բլիթ պատրաստել...

Առաջավորաց պահք

Առաջավորաց պահքը Հայ Եկեղեցու առաջին ազգային պահքն է: Այն սահմանել է սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը: Այն կոչվում է նաև «Լուսավորչի պահք»: Առաջավորաց պահքի ընթացքում եկեղեցում Ս. Գիրք և Ավետարան չի ընթերցվում, որովհետեւ այս պահքի մեջ խորհրդաբար հիշատակվում է նաև Ադամի...