Հայոց պատմությունը սեպտեմբերի 27-ին

Հայոց պատմությունը սեպտեմբերի 27-ին

1920 թվականի սեպտեմբերի 27-ին լուծարվեց Ֆրանսիայի կառավարության որոշմամբ կոտորածներից ազատված հայ տարագիրներից կազմված կամավորական Արևելյան Լեգիոնը, որը կռվելու էր Թուրքիայի դեմ և դառնալու էր ապագա հայկական բանակի կորիզը Կիլիկիայում:

Կարդալ ավելին

Հայոց պատմությունը սեպտեմբերի 26-ին

Հայոց պատմությունը սեպտեմբերի 26-ին

1829 թվականի սեպտեմբերի 26-ին Դորպատի (Տարտու) համալսարանի պրոֆեսոր Ֆրիդրիխ Պարրոտի հետ Խ. Աբովյանը սկսում է վերելք դեպի Արարատի գագաթը: 1960 թվականի սեպտեմբերի 26-ին Երևանում բացվում է Հայաստանի ուսուցիչների համագումարը:

Կարդալ ավելին

Հայոց պատմությունը սեպտեմբերի 25-ին

Հայոց պատմությունը սեպտեմբերի 25-ին

1944 թվականի սեպտեմբերի 25-ին Երևանում մահացավ անվանի հայագետ, ակադեմիկոս Մանուկ Աբեղյանը (ծնվ. 1865 թ.):

Կարդալ ավելին